Projecten
May 17, 2023

Climate Policy Beans Coffee

Bij Beans Coffee willen we onze verantwoordelijkheid nemen voor onze rol binnen de koffie-industrie en de enorme impact die deze heeft op het milieu – onder andere door ontbossing en uitstoot van broeikasgassen. Precies om die reden streven we naar een CO2-neutraal proces met duurzame verpakkingen, direct trade met onze koffieboeren en energie-efficiënte innovaties die bijdragen aan betere omstandigheden voor de boeren en het milieu.

Er zijn een aantal duurzaamheidsactiviteiten die wij ondernemen om ervoor te zorgen dat ons product CO2 neutraal gecertificeerd wordt. Daar zijn we trots op, en lichten we hieronder uiteraard graag verder toe.

Carble compensatie duurzame boeren

Om te beginnen helpt onze partner Carble onze impact op het klimaat te verminderen door de kleinschalige boeren waar we mee samenwerken te belonen voor het verbouwen van koffie op een kosteneffectieve manier. Zo verbouwen koffieboeren in Ethiopië bijvoorbeeld hun koffie in de schaduw van nabijgelegen bossen, zodat ze geen chemische meststoffen hoeven te gebruiken. Echter kiezen de boeren er vaak voor om deze bossen te kappen omdat deze bossen op korte termijn niets opbrengen, en kiezen ze voor lucratievere gewassen met minder milieuvoordelen. Via Carble compenseren we deze boeren en moedigen we ze aan om toch voor duurzaam te kiezen – zo kunnen we samen 300 ton aan broeikasgasemissies terugdringen.

Rainforest Alliance

Het wijzigen van landgebruik veroorzaakt enorm veel broeikasgasemissies in de koffiesector. Rainforest Alliance toont met hun certificering aan dat er sprake is van natuurbehoud bij het verbouwen en produceren van producten, en dus ook koffie. Wij streven naar zoveel mogelijk RFA-koffies in ons assortiment, om zo onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Probat PX120

In de zomer van 2022 hebben we de Probat PX120 geïnstalleerd, en vervolgens in november 2022 in gebruik genomen. Deze koffiebrander heeft een gedeeltelijk recirculatiesysteem – dat zorgt voor efficiënter proces, verhoogde kwaliteit maar vooral een lager energieverbruik. Ons gasverbruik wordt hiermee zo’n 30% verlaagd.

 

Hergebruik juten koffiebalen

De jute koffiebalen waarin de koffie wordt vervoerd proberen we op allerlei creatieve manieren opnieuw te gebruiken. Alle zakken die nog heel zijn De intacte kunnen bij ons worden opgehaald en worden gebruikt voor allerlei toepassingen – bijvoorbeeld voor het bekleden van plafonds en muren, het beschermen van bomen tijdens transport, spelmateriaal voor varkens en bekleding voor meubels.

 

Zonnepanelen

In 2024 gaan we verder met het verduurzamen van onze eigen locatie in Ittervoort en staan er zonnepanelen op de planning.

 

Reductiedoel

Onze emissiedoelstelling voor de productscope is:
– een vermindering van de carbon footprint van 25% in 2030
– een vermindering van de carbon footprint van 50% in 2050

Beans & duurzaamheid

Lees meer over onze andere initiatieven op het gebied van duurzame en eerlijke koffie.

Meer verhalen

Duurzaamheid en koffie – ze gaan niet altijd hand in hand. Het verbouwen en branden van koffie heeft namelijk, in...

read more February 1, 2022

Malaria is nog altijd 1 van de dodelijkste ziekten ter wereld, met meer dan 228 miljoen slachtoffers en ongeveer 405.000...

read more June 24, 2021