Projecten
February 1, 2022

We did it: CO2 neutrale koffie!

Duurzaamheid en koffie

Ze gaan niet altijd hand in hand. Het verbouwen en branden van koffie heeft namelijk, in veel gevallen, een flinke impact op het milieu en op de mensheid. Van alle kleinschalige koffieboeren in de wereld leeft er bijvoorbeeld 44% in armoede en 22% in extreme armoede. Tegelijkertijd draagt de industriële koffieteelt sterk bij aan klimaatverandering – denk aan ontbossing en broeikasgassen. Dat moet en kán anders, vinden wij. Daarom hebben we er de laatste jaren hard aan gewerkt onze organisatie CO2-neutraal te maken. En guess what… dat is ons gelukt!

Daar is natuurlijk wel het een en ander aan vooraf gegaan. Om te beginnen hebben we ervoor gekozen om onze CO2-footprint te berekenen. Zo kwamen we erachter dat onze gebrande koffie neerkomt op 5,8kg CO2-uitstoot per kilo koffie. Om dit te compenseren werken we samen met Climate Neutral Group en investeren we €9,45 per ton CO2-uitstoot in duurzame bosbouw- en cookstoveprogramma’s. Een cookstove is een kooktoestel dat voornamelijk in ontwikkelingslanden gebruikt wordt. Deze verspreid minder schadelijke uitstoot en gaat efficienter met brandstoffen zoals stookhout om, wat weer voor minder ontbossing zorgt.

Samenwerking met Carble

Naast deze compensatie hebben we ook gekeken hoe we onze voetafdruk ook op bedrijfsniveau kunnen verkleinen. Om dat doel te bereiken zijn we gaan samenwerken met Carble; deze waardevolle partner helpt koffiemerken hun impact op het klimaat te verminderen door kleinschalige boeren te belonen voor het verbouwen van koffie op een kosteneffectieve manier. Een voorbeeld: in Ethiopië verbouwen kleinschalige boeren hun koffie in de schaduw van nabijgelegen bossen, waardoor ze geen chemische meststoffen hoeven te gebruiken. Helaas is er momenteel geen financiële prikkel om deze bossen intact te houden – vanwege hun lage inkomens kiezen de boeren er meestal voor de bossen te kappen voor meer opbrengst, en over te schakelen naar lucratievere gewassen met minder ecologische voordelen. Door deze boeren via Carble te compenseren moedigen we ze aan tóch voor duurzaam te kiezen, en zijn we in staat om tot 300 ton broeikasgasemissies te verminderen.

CO2-neutraal keurmerk

Hoewel we al ontzettend trots zijn op dit resultaat, zijn we van plan onze voetafdruk nog verder te verkleinen. Ons doel is om deze tegen 2030 met maar liefst 25% te verminderen. Dit willen we bereiken door middel van het installeren van systemen zoals zonnepanelen en warmteterugwinning voor onze branders. Hoewel 2030 nog ver weg lijkt, zijn we al bezig met het maken van concrete plannen en streven we naar een jaarlijkse reductie van ruim 3%.

De goedgekeurde certificering geeft ons de mogelijkheid om onze producten te markeren met het ‘CO2-neutrale’ keurmerk van Climate Neutral Group. Daar zijn we heel blij mee, want dit keurmerk geeft onze klanten een uniek verkoopargument bij het verkopen van hun private label en het stimuleren van duurzame producten. Maar boven alles zijn we heel blij om op deze manier een steentje bij te kunnen dragen aan een duurzame samenleving. Zo helpen we de mensen niet alleen aan heerlijke koffies, maar ook aan een betere wereld!

Malariafree World

Malaria is nog altijd 1 van de dodelijkste ziekten ter wereld, met meer dan 228 miljoen slachtoffers en ongeveer 405.000 sterfgevallen per jaar, voornamelijk kinderen onder de 5 jaar. Deze ziekte belet dat kinderen naar school kunnen en mede daardoor kunnen gezinnen en gemeenschappen niet aan hun toekomst werken.

Click here to read

Geduld, dat is wel iets wat je moet hebben als je naar Afrika reist. En dan bedoelen we niet alleen...

read more September 8, 2021

In onze zoektocht naar goede koffie, rechtstreeks bij de boer gekocht, leerden we Stean Fasol kennen. Hij zet zich sinds...

read more June 24, 2019